Kirjaston perimät maksut ja korvaukset Tulosta

Uusi Kirjastolaki astui voimaan 1.1.2017. Lain mukaan kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta on maksutonta. Lapin kirjaston johtoryhmä on päättänyt tulkita omien aineistojen käytön kattamaan kaikki Lapin läänin yleiset, Lapin kirjasto -kimppaan kuuluvat kirjastot. Näin ollen varausmaksuja ja hyllyvarausmaksuja ei peritä Lapin kirjasto -kimpan sisällä.

Kirjastotoimen johtaja Eija Leivo on vahvistanut 11.1.2017 päätöksellään seuraavat maksut:

 

Myöhästymismaksut

1. palautuskehotus 3. päivänä eräpäivän jälkeen 2,00€/huomautuskirje.
2. palautuskehotus 14. päivänä eräpäivän jälkeen 3,00€/huomautuskirje

Laskutuslisä 5,00€.

Noutamattoman varauksen maksu 2,00€

Maksamattomat myöhästymismaksut ja korvaukset kertyvät asiakkaan velkasaldoon.

 

Muut maksut

Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle 3,00€ (Ensimmäinen kortti on maksuton.)

Muovikassi 0,20 €.

Muista kirjastoista lainatun aineiston lähettämisestä peritään postimaksu.

Poistettavan aineiston hinta määritellään myynnin yhteydessä.

 

Korvaukset

Kadonnut ja turmeltunut aineisto on korvattava joko tuomalla tilalle uusi kappale, tai maksamalla korvaushinta.Korvaamisesta päätetään tapauskohtaisesti korvaushinnan perusteella.

 

Jäljenteet

Paperijäljenne/-tuloste:
mustavalkoinen A4 0,20 €/kpl,  A3 0,40 €/kpl
värillinen            A4 0,50 €/kpl,  A3 1,00 €/kpl
 

Kaukopalvelu

Laina muista kuin Lapin kirjastokimpan kirjastoista 6 €
Tulosteista peritään lähettäjäkirjaston määräämä maksu.
Kaukolainat Lapin kirjaston ulkopuolisille kirjastoille 10 €

 

Tilavuokra

kaupalliset toimijat                     10.00€/h /tila  (alv 0%)
atk-yhteyksien rakentaminen     LapIt:n perimät kulut

Viimeksi päivitetty 07.02.2018 13:25