Yhteystiedot ja aukioloajat:


 
 
 
Hankkeet Tulosta

TARINOITA INARISTA: inarilainen sähköinen tarinapankki

Paikallisen aineiston merkitys kirjaston palvelutarjonnassa on lisääntynyt internetin tarjoaman globaalin tietoaineksen täydentäjänä ja ihmisten identiteetein muodostajana. Kirjastossamme v. 2010 - 2013 Pohjoisimman Lapin Leader ry:n rahoituskiintiöstä sekä v. 2013-2015 Lapin Ely Keskuksen ja Lapin aluehallintoviraston kirjastojen kehittämiseen tarkoitetuilla avustuksilla toteutettu "Tarinat talteen" -hanke keskittyi vanhojen haastatteluaineistojen digitalisointiinja tallennustyöhön sekä uuden haastatteluaineiston keruuseen. Hankkeen aikana innostettiin Inarin eteläpuolisten kylien asukkaita tarinankerrontaan ja paikallisten nähtävyyksien esiintuomiseen. 

Tarinat talteen hankke jatkuu Lapin Avin rahoittamalla Tarinoita Inarista hankkeena, jossa keskitytään aineiston leikkaamiseen ja julkaisukelpoiseen asuun saattamiseen sekä markkinointiin. Tarinapankissa on tällä hetkellä noin tuhat paikallishistoriaan liittyvää tarinaa eri henkilöiden kertomana; niistä kuunneltavissa osoitteessa:  http://tarinoideninari.fi/   noin 250 äänitettä.

 

Lisätietoja hankkeesta antaa myös kirjastotoimenjohtaja Eija Leivo puh. 040-8304886 .

 

 tarinasaras 

Kuva. Seppo Saraspää tarkastelee löytämäänsä korukätköpaikkaa Nanguniemessä, mm. tähän paikkaan liittyvät haastattelut löytyvät tarinapankista.

 

 

Viimeksi päivitetty 11.01.2017 16:09