Palvelut

Kirjastossa on mahdollista lainata aineistoa Lapin kirjastoihin kuuluvan kirjaston kortilla. Myös aineiston varaaminen on asiakkaille maksutonta. Lainat on mahdollista palauttaa mihin tahansa Lapin kirjastojen toimipisteeseen.

Kirjastokortti

Kirjastokortin saa todistamalla henkilöllisyytensä. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan holhoojan sitoumus. Kortin haltija sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Osoitteen- ja nimenmuutoksista ja kadonneesta kortista on ilmoitettava kirjastoon. Ensimmäinen lainaajakortti on maksuton, kadonneesta peritään korvaus. Kortti on aina esitettävä lainattaessa. Kortti on henkilökohtainen ja kortin haltija on vastuussa kortillaan lainatusta aineistosta.

Laina-ajat

Kirjojen laina-aika on yleensä 4 viikkoa.

Uutuusromaanit, CD-levyt ja lehdet 2 viikkoa.

DVD:t ja videot 1 viikko.

Aineiston laina-aikaa voi jatkaa, mikäli aineistosta ei ole varauksia.

Lainaajan vastuu

Laina-ajan ylittävältä ajalta peritään korvaus. Kts. maksut ja korvaukset.

Kadonnut tai turmeltunut aineisto on korvattava.

Maksujen ollessa yli 10 € asiakas joutuu lainauskieltoon.