Sanataidekerho kokoontuu Saamelaiskirjastossa

pe 20. syyskuuta 2019 11.28.00

Sanataidekerho kokoontuu Saamelaiskirjastossa kerran kuukaudessa.

Sanataidekerho on tarkoitettu 5.-9.-luokkalaisille.

Kokoontumispäivät syksyllä: 18.9., 8.10., 5.11. ja 3.12.

Kevään päivät ilmoitetaan myöhemmin

Sanataidekerho kokoontuu klo 17 - 18:30.

Sanataidekerhoja vetää kirjastonhoitaja Anna Katariina Roos.

Sanataide on kieleen, kirjoittamiseen, lukemiseen ja luetun sekä kerrotun kuuntelemiseen liittyvää taiteellista sekä arkista ilmaisua ja kokemista. Siinä treenataan mielikuvitusta ja luovuutta sekä tietysti tekstien ymmärtämisen ja kirjoittamisen taitoa! Parhaimmillaan sanataide harjaannuttaa monitaiteellisia taitajia, jotka luontevasti yhdistelevät eri taiteenlajeja ja materiaaleja.
Kirjaston tarjoamassa sanataidekerhossa kirjoitetaan, löydetään jutunjuuria sieltä sun täältä, luetaan, kuullaan ja kerrotaan tarinoita. Kerhossa kokeillaan erilaisia sanataiteen muotoja kuten sarjakuvan tekemistä ja runovideon kuvaamista.
Kerhon tavoitteena on herättää oppilaassa kipinä oman kielellisen ilmaisun kehittämiseen sekä löytää kielen, kirjoittamisen, lukemisen ja luomisen ilo ja ymmärtää, että ne liittyvät kiinteästi toisiinsa. Kerhossa jokainen osallistuja tekee sanataiteellisia tuotoksia sekä saa onnistumisen elämyksiä niin yksilönä kuin osana ryhmää.

Tarinoiden Inari

Tarinoiden Inari

Tapahtumia

Tapahtumat

Kirjasto palvelee

Kirjastot.fi